Creatief Vermogen Utrecht

In opdracht van de projectleider van Creatief Vermogen Utrecht voerde ik in het voorjaar van 2022 een onderzoek uit naar deze samenwerking tussen verschillende partners uit onderwijs en cultuur. Ik interviewde hiervoor diverse betrokkenen. Het onderzoek was erop gericht om, met het oog op de toekomst, vast te stellen wat goed en minder goed werkt…

BAK, basis voor actuele kunst

In opdracht van BAK, basis voor actuele kunst, dacht ik begin 2021 mee over de rol die publieksonderzoek bij BAK kan spelen in het verder ontwikkelen van wat BAK civic practice noemt. We bestuderen gezamenlijk op welke manieren BAK contact heeft met verschillende publieksgroepen, welke kennis hierover al in huis is en welke vragen er leven. Het traject…

Het Literatuurhuis

Begin 2018 hielp ik het Literatuurhuis in Utrecht bij het opstellen van een publieksstrategie en het formuleren van onderzoeksvragen voor mogelijk uit te voeren publieksonderzoek.

Studium Generale Utrecht

In samenwerking met Siera Wiersma voerde ik begin 2018 een publieksonderzoek uit bij Studium Generale Utrecht. Belangrijke vraag was hoe het online en het offline publiek zich tot elkaar verhouden. Er werd onder andere gekeken naar profiel, bezoekgedrag en -motivatie en waardering van volgers en bezoekers van Studium Generale Utrecht.

Gemeente Utrecht

In de eerste helft van 2020 was ik als procesbegeleider betrokken bij de advisering over de subsidiëring van Utrechtse cultuurinstellingen in de periode 2021-2024. Dit advies verscheen op 10 juni 2020.  In 2019 dacht ik al mee met de afdeling Culturele Zaken over de inhoud van de Cultuurnota ‘Kunst kleurt de stad’ en de inrichting…

Public Works Utrecht

Public Works Utrecht is de opvolger van de kunstmanifestatie Call of the Mall, waarvoor ik eerder onderzoek uitvoerde. Van mei 2016 tot en met mei 2017 waren in het stationsgebied van Utrecht opnieuw kunstwerken te zien en mee te maken. Ik begeleidde dit project opnieuw met onderzoek. Voor ieder kunstwerk werd een onderzoeksplan opgesteld dat…

Universiteitsmuseum Utrecht

Vanaf eind 2015 ben ik, samen met Joke Bosch, betrokken bij vooronderzoek dat het Universiteitsmuseum de komende jaren zal uitvoeren in opmaat naar een grootschalige herinrichting. Twaalf gezinnen uit Utrecht en omgeving vormen een klankbordgroep die input geeft voor de herinrichting. Ik ben verantwoordelijk voor de vertaling van de onderzoeksvragen die het museum heeft naar verschillende manieren…

Stadsgesprek Cultuur

In opdracht van de afdeling Cultuurzaken van de Gemeente Utrecht, was ik betrokken bij de organisatie van het Stadsgesprek Cultuur. De Gemeente Utrecht betrekt in de huidige collegeperiode burgers bij het beleid door middel van stadsgesprekken. Ook de afdeling Cultuurzaken gaat hiermee experimenteren. Ik gebruikte mijn kennis en ervaring op het gebied van kwalitatief publieksonderzoek…

Call of the Mall

In de zomer van 2013 vond in het Stationsgebied van Utrecht de kunstmanifestatie Call of the Mall plaats. De organisatie was erg benieuwd wat het plaatsen van hedendaagse kunst in dit gebied voor effect zou hebben. Ik zette een onderzoek op dat aan de ene kant in kaart bracht hoe intentionele bezoekers de manifestatie waardeerden (via…