Stadsgesprek Cultuur

stads_Schermafbeelding-2016-11-08-om-14.36.47

In opdracht van de afdeling Cultuurzaken van de Gemeente Utrecht, was ik betrokken bij de organisatie van het Stadsgesprek Cultuur. De Gemeente Utrecht betrekt in de huidige collegeperiode burgers bij het beleid door middel van stadsgesprekken. Ook de afdeling Cultuurzaken gaat hiermee experimenteren. Ik gebruikte mijn kennis en ervaring op het gebied van kwalitatief publieksonderzoek bij het helpen opzetten van een methode om op een avond zo veel mogelijk input te verzamelen. Deze input is gebruikt bij het formuleren van de uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2017-2021. Bijzonder is dat niet alleen professionals uit het culturele veld geraadpleegd werden, maar dat ook hun klanten en relaties meepraatten.