Creatief Vermogen Utrecht

creatief-vermogen

In opdracht van de projectleider van Creatief Vermogen Utrecht voer ik in het voorjaar van 2022 een onderzoek uit naar deze samenwerking tussen verschillende partners uit onderwijs en cultuur. Ik interview hiervoor diverse betrokkenen. Het onderzoek is erop gericht om, met het oog op de toekomst, vast te stellen wat goed en minder goed werkt aan hoe dit initiatief nu is georganiseerd.