Ik help bij het krijgen van inzicht in publiek en doelgroepen en de vertaalslag van onderzoeksresultaten naar strategie; en ik doe onderzoek naar de impact van die strategieën op publiek, in de allerbreedste zin van het woord.

Each Step Yields Depth, publiek programma/diner met kunstenaar Chloë Bass als onderdeel van Trainings for the Not-Yet, BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, fotograaf: Tom Janssen
Each Step Yields Depth, publiek programma/diner met kunstenaar Chloë Bass als onderdeel van Trainings for the Not-Yet, BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, fotograaf: Tom Janssen

Bij grotere opdrachten werk ik graag samen met andere bureaus of freelancers. Ook heb ik een netwerk van (oud-)studenten dat ik kan benaderen. Bovendien betrek ik graag ook de opdrachtgever zelf bij het doen van het onderzoek. Dit heeft twee voordelen. De onderzoeksresultaten gaan veel meer leven als je ze aan den lijve hebt ondervonden. En het leidt er vaak toe dat het onderzoek gecontinueerd kan worden zonder dat daar steeds een extern bureau bij nodig is.