Public Works Utrecht

PolyLester_Arcadia-Grandview-1_2014_cPolyLester

Public Works Utrecht is de opvolger van de kunstmanifestatie Call of the Mall, waarvoor ik eerder onderzoek uitvoerde. Van mei 2016 tot en met mei 2017 waren in het stationsgebied van Utrecht opnieuw kunstwerken te zien en mee te maken. Ik begeleidde dit project opnieuw met onderzoek. Voor ieder kunstwerk werd een onderzoeksplan opgesteld dat erop gericht was in de eerste weken onderzoek te doen naar hoe het kunstwerk ‘werkt’ in het gebied. De uitkomsten konden aanleiding zijn tot aanpassingen in hoe het werk gecommuniceerd of gepresenteerd werd. Vervolgens werd onderzoek gedaan naar de impact die de kunstwerken hadden op passanten, participanten, samenwerkingspartners en andere betrokkenen. De uitkomsten hiervan werden, net als bij Call of the Mall, gebruikt om het project te evalueren en hiervan te leren voor toekomstige projecten.