Call of the Mall

In de zomer van 2013 vond in het Stationsgebied van Utrecht de kunstmanifestatie Call of the Mall plaats. De organisatie was erg benieuwd wat het plaatsen van hedendaagse kunst in dit gebied voor effect zou hebben. Ik zette een onderzoek op dat aan de ene kant in kaart bracht hoe intentionele bezoekers de manifestatie waardeerden (via een enquete) en aan de andere kant bekeek wat passanten en ‘bewoners’ van Hoog Catharijne meekregen van Call of the Mall (via interviews). De resultaten zijn gebruikt om de manifestatie te evalueren en zullen worden ingezet bij presentaties over de ingezette methoden. Het onderzoeksrapport is in zijn geheel te downloaden via www.callofthemall.nl

In de lente van 2012 deed ik tijdens de try-out van Kunst in het Stationsgebied in Utrecht al onderzoek naar het effect van deze korte testtentoonstelling in Hoog Catharijne op het publiek. Het onderzoek bestond uit drie paneldiscussies/workshops: een met actieve kunstliefhebbers die regelmatig in Hoog Catharijne komen, een met neutrale kunstkijkers die regelmatig in Hoog Catharijne komen en een met betrokkenen bij Hoog Catharijne (werknemers, bewoners etc). Alle groepen bekeken vooraf de  opgestelde kunstwerken en documenteerden hun ervaringen. Hierover werd in een workshop, waarbij leden van het team van Kunst in het Stationsgebied een actieve rol vervulden, verder gediscussieerd. De uitkomsten zijn gebruikt in de voorbereiding van de grote kunstmanifestatie Call of the Mall in de zomer van 2013.