Nederlands Fotomuseum

In opdracht van het Nederlands Fotomuseum deed ik in het najaar van 2021, samen met de medewerkers van het museum, kwalitatief publieksonderzoek bij de nieuwe Eregalerij van de Nederlandse fotografie. Doel van het onderzoek was om beter zicht op en meer gevoel te krijgen voor de bezoekmotivaties van de bezoekers en hun beleving van het…

Theater Frascati

In 2019 was ik betrokken bij een update van de publiekssegmentatie van Theater Frascati. Inmiddels was de kwaliteit van de kassadatabase zodanig verbeterd dat dit kon worden uitgevoerd door middel van database-analyse. De analyse werd uitgevoerd door Sara Oomen. Ik was betrokken als begeleider en adviseur. In 2011 begeleidde ik Theater Frascati bij het opzetten…

Frans Hals Museum

Holland Festival

In 2016 adviseerde ik de marketingafdeling van het Holland Festival over de inzet van publieksonderzoek in de organisatie: welke onderzoeksbehoeften leven er, hoe wordt daaraan al tegemoet gekomen en welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst? Dit advies gebruikt het festival bij het uitzetten van een vernieuwde strategie voor publieksonderzoek en data-analyse. In 2014 voerde…

Universiteitsmuseum Utrecht

Vanaf eind 2015 ben ik, samen met Joke Bosch, betrokken bij vooronderzoek dat het Universiteitsmuseum de komende jaren zal uitvoeren in opmaat naar een grootschalige herinrichting. Twaalf gezinnen uit Utrecht en omgeving vormen een klankbordgroep die input geeft voor de herinrichting. Ik ben verantwoordelijk voor de vertaling van de onderzoeksvragen die het museum heeft naar verschillende manieren…

Museum Minutes in de Kunsthal

Van 29 september 2012 tot en met 14 januari 2013 was in de Kunsthal in Rotterdam de tentoonstelling Museum Minutes te zien. Johan Idema initieerde deze bijzondere tentoonstelling die erop gericht was bezoekers een intensievere en daardoor betere ervaring van de gepresenteerde kunstwerken te geven. Ik voerde samen met een groep studenten van de opleiding…

Call of the Mall

In de zomer van 2013 vond in het Stationsgebied van Utrecht de kunstmanifestatie Call of the Mall plaats. De organisatie was erg benieuwd wat het plaatsen van hedendaagse kunst in dit gebied voor effect zou hebben. Ik zette een onderzoek op dat aan de ene kant in kaart bracht hoe intentionele bezoekers de manifestatie waardeerden (via…

Residentie Orkest

Eind 2018 evalueerde ik met een groep expats het minifestival Wanderlust, een nieuw initiatief van het Residentie Orkest en het Zuiderstrandtheater. Vanaf eind 2016 was ik betrokken bij het ontwikkelen van een publiekssegmentatie op maat voor het Residentie Orkest, in samenwerking met Sara Oomen, die de data-analyse hiervoor uitvoert. Ook evalueerde ik begin 2017 drie nieuwe…

Gemeente Rotterdam: Dienst Kunst en Cultuur

Gedurende 2012 voerde ik samen met Marieke Stein een kwalitatief onderzoek uit naar de impact van het programma Musea in de wijken op deelnemers/wijkbewoners en op de musea zelf. Drie museumprojecten in de wijken van Rotterdam werden uitgebreid onderzocht: Kunstouders van Villa Zebra, Havenstad versus Wereldstad van het Maritiem Museum en Voetbal is kunst van…

Club Opera

Club Opera was een initiatief van drie productiehuizen voor nieuw muziektheater en kleinschalige opera: de Diamantfabriek uit Amsterdam, het Kameroperahuis uit Zwolle en Productiehuis Rotterdam. Samen selecteerden zij voorstellingen die op tournee zijn gegaan langs de elf Club Opera theaters. Club Opera had als doel om kleinschalig muziektheater toegankelijk te maken voor een breder publiek.…