Holland Festival

HF_logo-HF

In 2016 adviseerde ik de marketingafdeling van het Holland Festival over de inzet van publieksonderzoek in de organisatie: welke onderzoeksbehoeften leven er, hoe wordt daaraan al tegemoet gekomen en welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst? Dit advies gebruikt het festival bij het uitzetten van een vernieuwde strategie voor publieksonderzoek en data-analyse.

In 2014 voerde ik een enquête uit onder de Cultuurliefhebbers (de vrienden van het Holland Festival). Doel was een dieper inzicht te krijgen in de relatie die zij hebben met het festival en te evalueren hoe zij die relatie waarderen. De resultaten zijn gebruikt bij het hervormen van het vriendenbeleid.

In 2011 voerde ik kwalitatief onderzoek uit onder deelnemers aan het HF Young programma. Dit onderzoek gaf meer inzicht in de verschillende typen deelnemers die met HF Young worden aangetrokken en gaf input voor het verder ontwikkelen van dit programma.

In 2010 voerde ik kwalitatief onderzoek uit naar jonger publiek (20-35 jaar) voor het Holland Festival. Er werden panelgesprekken gehouden met bestaand publiek en potentieel publiek. Dit leverde inzichten op over de bezoekmotivatie en bezoekdrempels die leven bij deze doelgroepen. Bovendien werd veel input verzameld voor een marketingstrategie gericht op deze doelgroepen door zowel de programmering als de communicatie met deze groepen te evalueren.

In 2009 voerde ik een enquête uit onder de Cultuurminnaars (de vrienden van het Holland Festival). Doel van dit onderzoek was beter zicht te krijgen op het gedrag, de motivaties, wensen en behoeften van de Cultuurminnaars, zodat een geïnformeerde beslissing kon worden genomen over de toekomst van dit vriendenprogramma.