Nederlands Fotomuseum

nederlands-fotomuseum

In opdracht van het Nederlands Fotomuseum deed ik in het najaar van 2021, samen met de medewerkers van het museum, kwalitatief publieksonderzoek bij de nieuwe Eregalerij van de Nederlandse fotografie. Doel van het onderzoek was om beter zicht op en meer gevoel te krijgen voor de bezoekmotivaties van de bezoekers en hun beleving van het museumbezoek. Specifiek werd bekeken of de de Eregalerij zo wordt beleefd als het museum dit voor ogen heeft en of hierin verschillen zijn tussen verschillende typen bezoekers. Op basis van de onderzoeksresultaten kan het museum direct concreet aan de slag met aanpassingen die de bezoekervaring optimaliseren