Frans Hals Museum

frans-hals-museum-1

Bij het Frans Hals Museum heb ik in 2017 de bestaande kennis en onderzoeksbehoeften met betrekking tot de (potentiële) bezoekers aan het Frans Hals Museum en de Hallen in kaart gebracht. Op basis hiervan heb ik een advies over toekomstig uit te voeren onderzoek gegeven. De vernieuwing van het museum, waarbij Frans Hals Museum en de Hallen één worden en trans-historische presentaties het uitgangspunt gaan vormen, staat hierin centraal. Hoe staan de huidige bezoekers hier tegenover en welke potentiële nieuwe doelgroepen komen hiermee in beeld?

In 2018 voerde ik een tweeledig publieksonderzoek uit naar de bezoekmotivaties van bezoekers aan het Frans Hals Museum en hun bezoekervaring bij de eerste trans-historische presentatie op twee locaties. Dit onderzoek werd uitgevoerd door middel van entree/exitinterviews die (deels) werden uitgevoerd door medewerkers van het museum en door focusgroepdiscussies met twee verschillende bezoekersgroepen. De resultaten gaven een rijk beeld van de waardering van verschillende soorten bezoekers voor de trans-historische presentatie op twee locaties. De keuze voor kwalitatief onderzoek maakte het bovendien mogelijk veel beter te begrijpen welke overwegingen en motivaties er achter die waardering van bezoekers zit. Op basis van de uitkomsten heeft het museum klantreizen ontwikkeld die worden gebruikt om de marketing, programmering en publieksbegeleiding te optimaliseren.

In 2019 analyseerde ik voor het museum nieuwe bezoekersinterviews die de museummedewerkers hebben afgenomen.