Tropenmuseum

Samen met Marieke Stein voerde ik in het voorjaar van 2021 een quickscan van museale opstellingen voor kinderen uit, in opdracht van het Tropenmuseum/Nationaal Museum van Wereldculturen. Het Tropenmuseum was in 1975 het eerste Nederlandse museum dat een apart kindermuseum inrichtte: het Tropenmuseum Junior. Sindsdien is de doelgroep kinderen (in familie- en schoolverband) voor Nederlandse musea steeds belangrijker…

Nederlands Fotomuseum

In opdracht van het Nederlands Fotomuseum doe ik samen met de medewerkers van het museum, kwalitatief publieksonderzoek bij de nieuwe Eregalerij van de Nederlandse fotografie. Doel van het onderzoek is om beter zicht op en meer gevoel te krijgen voor de bezoekmotivaties van de bezoekers en hun beleving van het museumbezoek. Specifiek wordt bekeken of…

Joods Cultureel Kwartier

In de tweede helft van 2020 voerde ik in opdracht van het Joods Cultureel Kwartier een inventarisatie uit van kennis en onderzoeksbehoeften over publiek en doelgroepen. Ik interviewde verschillende medewerkers en bekeek publieksdata en -onderzoeken. Dit mondde uit in een advies over het gebruik van doelgroepsegmentatie en uit te voeren publieksonderzoek. Inmiddels is het JCK…

Huis van het boek

In het voorjaar van 2020 evalueerde ik de samenwerking tussen Museum Meermanno en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag in Huis van het boek. Ik interviewde de verschillende betrokkenen over de inrichting en uitvoering van de samenwerking in de periode tussen 2017 en 2019 en schreef op basis daarvan een evaluatierapport, inclusief blik op de…

Frans Hals Museum

Bij het Frans Hals Museum heb ik in 2017 de bestaande kennis en onderzoeksbehoeften met betrekking tot de (potentiële) bezoekers aan het Frans Hals Museum en de Hallen in kaart gebracht. Op basis hiervan heb ik een advies over toekomstig uit te voeren onderzoek gegeven. De vernieuwing van het museum, waarbij Frans Hals Museum en…

Stedelijk Museum

Met Floor Vierenhalm maakte ik in april en mei 2017 een verkenning van wat er al bekend is over de impact van het werk van de blikopeners in het Stedelijk Museum. Dit resulteerde in een korte rapportage inclusief een advies over in de toekomst uit te voeren onderzoek. Foto: blikopeners bij Marcel Wanders, fotograaf Tomek Whitfield

Hoofdstuk in boek Museum Participation

Met mijn collega aan de Universiteit Maastricht, Emilie Sitzia, schreef ik een hoofdstuk voor de Engelstalige publicatie Museum Participation. Onze bijdrage heet Defining Participation: Practices in the Dutch Art World. Wij proberen in dit hoofdstuk het zo verwarrende begrip participatie te relateren aan de verschillen beroepsgroepen in de museum/kunstwereld (kunstenaars, curatoren, educatoren en marketeers). We laten…

Bijeenkomst over doelgroepsegmentatie

Samen met de ACMC en Joke Bosch organiseerde ik in september 2013 een bijeenkomst over doelgroepsegmentatie. Aanleiding voor de bijeenkomst was de grote interesse in de cultuursector voor segmentatie en het werken met persona’s. Aan de ene kant zien we dat dat culturele organisaties veel oplevert. Aan de andere kant zien we ook dat een…

Universiteitsmuseum Utrecht

Vanaf eind 2015 ben ik, samen met Joke Bosch, betrokken bij vooronderzoek dat het Universiteitsmuseum de komende jaren zal uitvoeren in opmaat naar een grootschalige herinrichting. Twaalf gezinnen uit Utrecht en omgeving vormen een klankbordgroep die input geeft voor de herinrichting. Ik ben verantwoordelijk voor de vertaling van de onderzoeksvragen die het museum heeft naar verschillende manieren…

Science Center NEMO

Bij NEMO ben ik regelmatig betrokken als adviseur en/of rapporteur van divers publieksonderzoek. Dit begon met een workshop ‘publieksonderzoek doen’ die ik gaf aan de marketingafdeling. Tijdens een workshop van een dag hebben we het aan de hand van eerder bij NEMO uitgevoerd onderzoek gehad over het formuleren van een goede onderzoeksvraag, het kiezen van…