Joods Cultureel Kwartier

joods_Schermafbeelding-2020-08-19-om-11.59.13

In 2022 voerde ik in opdracht van het Joods Cultureel Kwartier kwalitatief onderzoek uit onder drie verschillende doelgroepen. Doel van het onderzoek was meer zicht te krijgen op hoe deze groepen tegen het JCK aankijken en hoe zij een bezoek hieraan beleven om hier vervolgens op te kunnen inspelen.

In 2020 voerde ik in opdracht van het Joods Cultureel Kwartier een inventarisatie uit van kennis en onderzoeksbehoeften over publiek en doelgroepen. Ik interviewde verschillende medewerkers en bekeek publieksdata en -onderzoeken. Dit mondde uit in een advies over het gebruik van doelgroepsegmentatie en uit te voeren publieksonderzoek.