Joods Cultureel Kwartier

In de tweede helft van 2020 voerde ik in opdracht van het Joods Cultureel Kwartier een inventarisatie uit van kennis en onderzoeksbehoeften over publiek en doelgroepen. Ik interviewde verschillende medewerkers en bekeek publieksdata en -onderzoeken. Dit mondde uit in een advies over het gebruik van doelgroepsegmentatie en uit te voeren publieksonderzoek. Inmiddels is het JCK zelf aan de slag met de resultaten en ben ik als adviseur betrokken bij de volgende stappen.