Creatief Vermogen Utrecht

In opdracht van de projectleider van Creatief Vermogen Utrecht voerde ik in het voorjaar van 2022 een onderzoek uit naar deze samenwerking tussen verschillende partners uit onderwijs en cultuur. Ik interviewde hiervoor diverse betrokkenen. Het onderzoek was erop gericht om, met het oog op de toekomst, vast te stellen wat goed en minder goed werkt…

Huis van het boek

In het voorjaar van 2020 evalueerde ik de samenwerking tussen Museum Meermanno en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag in Huis van het boek. Ik interviewde de verschillende betrokkenen over de inrichting en uitvoering van de samenwerking in de periode tussen 2017 en 2019 en schreef op basis daarvan een evaluatierapport, inclusief blik op de…

Theater Inclusief

Theater Inclusief is een meerjarig stimuleringsprogramma op basis van de Code culturele diversiteit dat wordt uitgevoerd door de grootste spelers in de theatersector, die zich hebben verenigd in het Noordwijkoverleg. Dertien schouwburgen en de negen BIS-gezelschappen werken samen aan het verankeren van culturele diversiteit in hun werkwijze. Ik begeleidde de theaters in het eerste jaar…

Stedelijk Museum

Met Floor Vierenhalm maakte ik in april en mei 2017 een verkenning van wat er al bekend is over de impact van het werk van de blikopeners in het Stedelijk Museum. Dit resulteerde in een korte rapportage inclusief een advies over in de toekomst uit te voeren onderzoek. Foto: blikopeners bij Marcel Wanders, fotograaf Tomek Whitfield

Holland Festival

In 2016 adviseerde ik de marketingafdeling van het Holland Festival over de inzet van publieksonderzoek in de organisatie: welke onderzoeksbehoeften leven er, hoe wordt daaraan al tegemoet gekomen en welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst? Dit advies gebruikt het festival bij het uitzetten van een vernieuwde strategie voor publieksonderzoek en data-analyse. In 2014 voerde…

De Culturele Haven

‘De Culturele Haven‘ is de doorgaande leerlijn cultuureducatie voor Flevoland, die in de periode 2013-2016 werd ontwikkeld vanuit de regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ en in 2017-2021 verder wordt ontwikkeld. Net als in de eerste periode ben ik betrokken bij de monitoring en evaluatie. Dat deed ik in 2013-2016 samen met Heleen Snijders en in 2017-2021…

Amsterdams Fonds voor de Kunst

In de eerste helft van 2012 voerde ik een evaluatieonderzoek uit naar de Trajectbijdrageregeling van het AFK. Met de Trajectbijdrageregeling investeerde het Fonds in de periode 2009 tot en met 2012 in organisaties en instellingen op het gebied van kunst en cultuur die met een traject (minimaal een, maximaal drie jaar) een artistieke en/of zakelijke…

Rotterdam Festivals

In de periode 2008-2011 was ik bij Rotterdam Festivals betrokken bij diverse publieksonderzoeken. In 2008 schreef ik mee aan het vierjarenplan voor het onderdeel publieksontwikkeling. Samen met het hoofd publieksontwikkeling ontwierp ik een doelgroepenmodel op basis van de MOSAICanalyses die Elsbeth Meijjer maakte van het Rotterdamse Cultuurpubliek. In de periode daarna deed ik verschillende, meestal…