Amsterdams Fonds voor de Kunst

afk_Schermafbeelding-2014-03-21-om-1.51.59-PM

In de eerste helft van 2012 voerde ik een evaluatieonderzoek uit naar de Trajectbijdrageregeling van het AFK. Met de Trajectbijdrageregeling investeerde het Fonds in de periode 2009 tot en met 2012 in organisaties en instellingen op het gebied van kunst en cultuur die met een traject (minimaal een, maximaal drie jaar) een artistieke en/of zakelijke kwaliteitsimpuls wilden bereiken. De hoofdvraag van het onderzoek was welk effect de regeling tot nu toe op de met een bijdrage gehonoreerde organisaties heeft gehad. Dit is in kaart gebracht door middel van het bestuderen van dossiers, interviews met geselecteerde organisaties die een trajectbijdrage hebben ontvangen en interviews met betrokken adviseurs. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt bij het ontwerpen van nieuwe subsidieregelingen in de periode 2013-2016.