Tropenmuseum

Samen met Marieke Stein voerde ik in het voorjaar van 2021 een quickscan van museale opstellingen voor kinderen uit, in opdracht van het Tropenmuseum/Nationaal Museum van Wereldculturen. Het Tropenmuseum was in 1975 het eerste Nederlandse museum dat een apart kindermuseum inrichtte: het Tropenmuseum Junior. Sindsdien is de doelgroep kinderen (in familie- en schoolverband) voor Nederlandse musea steeds belangrijker…

DEN Publieksonderzoek

In het najaar van 2020 organiseerde DEN, kennisinstituut cultuur & digitalisering, al een pilotproject hiervoor. Vijf cultuurinstellingen (Nederlandse Dansdagen, Mauritshuis, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Erfgoedfestival Gelderland en Streekarchief Gooi en Vechtstreek) deden hieraan mee. Ik deelde mijn expertise en ervaringen, gaf advies aan de deelnemers en reflecteerde op de resultaten. Wat we leerden wordt beschreven in…

Frans Hals Museum

Play Station Sloterdijk

Play Station Sloterdijk is een kunstmanifestatie die in de tweede helft van 2019 plaatsvond rondom Station Amsterdam Sloterdijk. De Gemeente Amsterdam gaf Get Lost Art Projects de opdracht deze manifestatie in samenwerking met de bedrijven in het gebied te organiseren. Op basis van de doelstellingen van de stakeholders en kunstenaars deed ik onderzoek naar de…

Hortus Botanicus Amsterdam

In 2017 was ik bij de Hortus Botanicus Amsterdam betrokken bij het in kaart brengen van de kennis over Hortusbezoekers en de vragen die er over hen leven in de organisatie. Dit resulteerde in een eerste beschrijving van de verschillende bezoekersgroepen in de Hortus en een advies over dataverzameling en publieksonderzoek in de toekomst.

Public Works Utrecht

Public Works Utrecht is de opvolger van de kunstmanifestatie Call of the Mall, waarvoor ik eerder onderzoek uitvoerde. Van mei 2016 tot en met mei 2017 waren in het stationsgebied van Utrecht opnieuw kunstwerken te zien en mee te maken. Ik begeleidde dit project opnieuw met onderzoek. Voor ieder kunstwerk werd een onderzoeksplan opgesteld dat…

VSBfonds

In 2020 voerde ik een externe review uit van de evaluatie van de grassrootsregeling, een pilot van het VSBfonds om toegankelijker te worden voor initiatieven van buiten de geïnstitutionaliseerde cultuursector. Doel van de review was om het managementteam van het fonds te ondersteunen bij de beslissing om een vervolg aan de pilot te geven en…

Museum Minutes in de Kunsthal

Van 29 september 2012 tot en met 14 januari 2013 was in de Kunsthal in Rotterdam de tentoonstelling Museum Minutes te zien. Johan Idema initieerde deze bijzondere tentoonstelling die erop gericht was bezoekers een intensievere en daardoor betere ervaring van de gepresenteerde kunstwerken te geven. Ik voerde samen met een groep studenten van de opleiding…

Residentie Orkest

Eind 2018 evalueerde ik met een groep expats het minifestival Wanderlust, een nieuw initiatief van het Residentie Orkest en het Zuiderstrandtheater. Vanaf eind 2016 was ik betrokken bij het ontwikkelen van een publiekssegmentatie op maat voor het Residentie Orkest, in samenwerking met Sara Oomen, die de data-analyse hiervoor uitvoert. Ook evalueerde ik begin 2017 drie nieuwe…

Wolfgang: smartphone app voor klassieke muziek

In samenwerking met Geertruida Huisman, voerde ik in 2015 publieksonderzoek uit tijdens drie verschillende concerten waarbij Wolfgang, een nieuwe smartphone app voor tijdens een klassiek concert, werd gebruikt. Testpersonen met verschillende profielen (leeftijd en ervaring met klassieke concerten) testten de app uit en werden achteraf geïnterviewd over hun ervaringen. Daarnaast werd een enquête uitgezet onder alle…