VSBfonds

vsbfonds

In 2020 voerde ik een externe review uit van de evaluatie van de grassrootsregeling, een pilot van het VSBfonds om toegankelijker te worden voor initiatieven van buiten de geïnstitutionaliseerde cultuursector. Doel van de review was om het managementteam van het fonds te ondersteunen bij de beslissing om een vervolg aan de pilot te geven en hen te adviseren over waar bij een mogelijk vervolg op gelet moet worden.

In 2016 voerde het VSBfonds een pilotproject uit dat erop gericht was om de (verwachte) impact van de donaties beter in kaart te brengen. Impact op (festival)publiek was daarbij een heel belangrijk onderdeel. Ik schreef een review van de methode die werd uitgetest en adviseerde het team Kunst & Cultuur bij het formuleren van beleidsdoelstellingen en het koppelen van impactdoelen en meetmethoden aan deze doelstellingen. In het vervolgtraject was ik betrokken als adviseur en werkte ik mee aan een sessie waarin het fonds met andere fondsen ervaringen uitwisselde rond impactgericht werken.