Joods Cultureel Kwartier

In 2022 voerde ik in opdracht van het Joods Cultureel Kwartier kwalitatief onderzoek uit onder drie verschillende doelgroepen. Doel van het onderzoek was meer zicht te krijgen op hoe deze groepen tegen het JCK aankijken en hoe zij een bezoek hieraan beleven om hier vervolgens op te kunnen inspelen. In 2020 voerde ik in opdracht…

Moker

In opdracht van deze Vereniging voor Beeldende Kunstinstellingen in Amsterdam, voerde ik in 2021, samen met Kai van Hasselt en René Goudriaan, een verkenning uit naar de manier waarop deze instellingen informatie verzamelen over hun publiek. Daarbij besteedden we ruim aandacht aan de knelpunten die deze instellingen tegenkomen wanneer zij aan subsidiegevers data moeten aanleveren.…

Gemeente Amsterdam

Samen met Ernestine Comvalius vormde ik in de zomer van 2021 de begeleidingscommissie van de evaluatie van de Amsterdamse Kunstenplanprocedure 2021-2024. Wij lazen kritisch mee met de evaluatie die werd uitgevoerd door Blueyard.

Theater Frascati

In 2019 was ik betrokken bij een update van de publiekssegmentatie van Theater Frascati. Inmiddels was de kwaliteit van de kassadatabase zodanig verbeterd dat dit kon worden uitgevoerd door middel van database-analyse. De analyse werd uitgevoerd door Sara Oomen. Ik was betrokken als begeleider en adviseur. In 2011 begeleidde ik Theater Frascati bij het opzetten…

Play Station Sloterdijk

Play Station Sloterdijk is een kunstmanifestatie die in de tweede helft van 2019 plaatsvond rondom Station Amsterdam Sloterdijk. De Gemeente Amsterdam gaf Get Lost Art Projects de opdracht deze manifestatie in samenwerking met de bedrijven in het gebied te organiseren. Op basis van de doelstellingen van de stakeholders en kunstenaars deed ik onderzoek naar de…

Amsterdam Art Weekend

Samen met Siera Wiersma voerde ik in 2018 een publieksonderzoek uit in opdracht van de organisatie van het Amsterdam Art Weekend. Tijdens dit evenement eind november opent een groot aantal galleries, musea, kunstruimtes en residentieprogramma’s in Amsterdam de deuren om het publiek een beeld te geven van de laatste ontwikkelingen in de hedendaagse beeldende kunst.…

Hortus Botanicus Amsterdam

In 2017 was ik bij de Hortus Botanicus Amsterdam betrokken bij het in kaart brengen van de kennis over Hortusbezoekers en de vragen die er over hen leven in de organisatie. Dit resulteerde in een eerste beschrijving van de verschillende bezoekersgroepen in de Hortus en een advies over dataverzameling en publieksonderzoek in de toekomst.

Holland Festival

In 2016 adviseerde ik de marketingafdeling van het Holland Festival over de inzet van publieksonderzoek in de organisatie: welke onderzoeksbehoeften leven er, hoe wordt daaraan al tegemoet gekomen en welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst? Dit advies gebruikt het festival bij het uitzetten van een vernieuwde strategie voor publieksonderzoek en data-analyse. In 2014 voerde…

Science Center NEMO

Bij NEMO ben ik regelmatig betrokken als adviseur en/of rapporteur van divers publieksonderzoek. Dit begon met een workshop ‘publieksonderzoek doen’ die ik gaf aan de marketingafdeling. Tijdens een workshop van een dag hebben we het aan de hand van eerder bij NEMO uitgevoerd onderzoek gehad over het formuleren van een goede onderzoeksvraag, het kiezen van…

Amsterdams Fonds voor de Kunst

In de eerste helft van 2012 voerde ik een evaluatieonderzoek uit naar de Trajectbijdrageregeling van het AFK. Met de Trajectbijdrageregeling investeerde het Fonds in de periode 2009 tot en met 2012 in organisaties en instellingen op het gebied van kunst en cultuur die met een traject (minimaal een, maximaal drie jaar) een artistieke en/of zakelijke…