Moker

In opdracht van deze Vereniging voor Beeldende Kunstinstellingen in Amsterdam, voer ik in 2021, samen met Kai van Hasselt en René Goudriaan, een verkenning uit naar de manier waarop deze instellingen informatie verzamelen over hun publiek. Daarbij besteden we ruim aandacht aan de knelpunten die deze instellingen tegenkomen wanneer zij aan subsidiegevers data moeten aanleveren.…

Gemeente Amsterdam

Samen met Ernestine Comvalius vorm ik in de zomer van 2021 de begeleidingscommissie van de evaluatie van de Amsterdamse Kunstenplanprocedure 2021-2024. Wij lezen kritisch mee met de evaluatie die wordt uitgevoerd door Blueyard.

Tropenmuseum

Samen met Marieke Stein voerde ik in het voorjaar van 2021 een quickscan van museale opstellingen voor kinderen uit, in opdracht van het Tropenmuseum/Nationaal Museum van Wereldculturen. Het Tropenmuseum was in 1975 het eerste Nederlandse museum dat een apart kindermuseum inrichtte: het Tropenmuseum Junior. Sindsdien is de doelgroep kinderen (in familie- en schoolverband) voor Nederlandse musea steeds belangrijker…

Collage Almere

Voor Collage Almere, het centrum voor cultuuronderwijs in Almere, voerde ik in de eerste maanden van 2021 een tevredenheidsonderzoek uit onder de drie belangrijkste doelgroepen: scholen, cultuuraanbieders en partners/stakeholders. Ik deed dit in de vorm van groeps-, duo- en individuele interviews (scholen en partners/stakeholders) en een online vragenlijst (cultuuraanbieders). Doel van het onderzoek was om goed…

Nederlands Fotomuseum

In opdracht van het Nederlands Fotomuseum ga ik samen met de medewerkers van het museum, kwalitatief publieksonderzoek uitvoeren bij de nieuwe Eregalerij van de Nederlandse fotografie. Doel van het onderzoek is om beter zicht op en meer gevoel te krijgen voor de bezoekmotivaties van de bezoekers en hun beleving van het museumbezoek. Specifiek wordt bekeken…

BAK, basis voor actuele kunst

In opdracht van BAK, basis voor actuele kunst, dacht ik begin 2021 mee over de rol die publieksonderzoek bij BAK kan spelen in het verder ontwikkelen van wat BAK civic practice noemt. We bestuderen gezamenlijk op welke manieren BAK contact heeft met verschillende publieksgroepen, welke kennis hierover al in huis is en welke vragen er leven. Het traject…

DEN Publieksonderzoek

Vijf cultuurinstellingen (Nederlandse Dansdagen, Mauritshuis, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Erfgoedfestival Gelderland en Streekarchief Gooi en Vechtstreek) experimenteerden met het doen van onderzoek naar de online publiekservaring in een pilotproject dat DEN, kennisinstituut cultuur & digitalisering, in het najaar van 2020 organiseerde. Ik deelde mijn expertise en ervaringen, gaf advies aan de deelnemers en reflecteerde op de…

Joods Cultureel Kwartier

In de tweede helft van 2020 voerde ik in opdracht van het Joods Cultureel Kwartier een inventarisatie uit van kennis en onderzoeksbehoeften over publiek en doelgroepen. Ik interviewde verschillende medewerkers en bekeek publieksdata en -onderzoeken. Dit mondde uit in een advies over het gebruik van doelgroepsegmentatie en uit te voeren publieksonderzoek. Inmiddels is het JCK…

Huis van het boek

In het voorjaar van 2020 evalueerde ik de samenwerking tussen Museum Meermanno en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag in Huis van het boek. Ik interviewde de verschillende betrokkenen over de inrichting en uitvoering van de samenwerking in de periode tussen 2017 en 2019 en schreef op basis daarvan een evaluatierapport, inclusief blik op de…

Theater Frascati

In 2019 was ik betrokken bij een update van de publiekssegmentatie van Theater Frascati. Inmiddels was de kwaliteit van de kassadatabase zodanig verbeterd dat dit kon worden uitgevoerd door middel van database-analyse. De analyse werd uitgevoerd door Sara Oomen. Ik was betrokken als begeleider en adviseur. In 2011 begeleidde ik Theater Frascati bij het opzetten…