Moker

In opdracht van deze Vereniging voor Beeldende Kunstinstellingen in Amsterdam, voer ik in 2021, samen met Kai van Hasselt en René Goudriaan, een verkenning uit naar de manier waarop deze instellingen informatie verzamelen over hun publiek. Daarbij besteden we ruim aandacht aan de knelpunten die deze instellingen tegenkomen wanneer zij aan subsidiegevers data moeten aanleveren.…

Nederlands Fotomuseum

In opdracht van het Nederlands Fotomuseum doe ik samen met de medewerkers van het museum, kwalitatief publieksonderzoek bij de nieuwe Eregalerij van de Nederlandse fotografie. Doel van het onderzoek is om beter zicht op en meer gevoel te krijgen voor de bezoekmotivaties van de bezoekers en hun beleving van het museumbezoek. Specifiek wordt bekeken of…

BAK, basis voor actuele kunst

In opdracht van BAK, basis voor actuele kunst, dacht ik begin 2021 mee over de rol die publieksonderzoek bij BAK kan spelen in het verder ontwikkelen van wat BAK civic practice noemt. We bestuderen gezamenlijk op welke manieren BAK contact heeft met verschillende publieksgroepen, welke kennis hierover al in huis is en welke vragen er leven. Het traject…

DEN Publieksonderzoek

In 2021 organiseert DEN een kennistraject gericht op het doen van onderzoek naar online publieksbeleving, met twaalf cultuurinstellingen (o.a. Literatuurmuseum, Tryater, Toneelgroep Oostpool, Alkmaars Archief, Erfgoedfestival Gooi & Vecht, Theater de Schalm, Nationaal Museum van Wereldculturen). Ik ben hierbij betrokken als begeleider en adviseur. In het najaar van 2020 organiseerde DEN, kennisinstituut cultuur & digitalisering,…

Frans Hals Museum

Bij het Frans Hals Museum heb ik in 2017 de bestaande kennis en onderzoeksbehoeften met betrekking tot de (potentiële) bezoekers aan het Frans Hals Museum en de Hallen in kaart gebracht. Op basis hiervan heb ik een advies over toekomstig uit te voeren onderzoek gegeven. De vernieuwing van het museum, waarbij Frans Hals Museum en…

Studium Generale Utrecht

In samenwerking met Siera Wiersma voerde ik begin 2018 een publieksonderzoek uit bij Studium Generale Utrecht. Belangrijke vraag was hoe het online en het offline publiek zich tot elkaar verhouden. Er werd onder andere gekeken naar profiel, bezoekgedrag en -motivatie en waardering van volgers en bezoekers van Studium Generale Utrecht.

Amsterdam Art Weekend

Samen met Siera Wiersma voerde ik in 2018 een publieksonderzoek uit in opdracht van de organisatie van het Amsterdam Art Weekend. Tijdens dit evenement eind november opent een groot aantal galleries, musea, kunstruimtes en residentieprogramma’s in Amsterdam de deuren om het publiek een beeld te geven van de laatste ontwikkelingen in de hedendaagse beeldende kunst.…

Artikel in Boekman 115: Andere kijk op cultuurparticipatie nodig

In Boekman 115 ‘Naar een inclusief cultuurbestel’ schreef ik een epiloog met de titel ‘Andere kijk op cultuurparticipatie nodig’, waarin ik beargumenteer dat een cultuurbeleid gericht op inclusiviteit veel meer moet uitgaan van wat burgers al doen aan cultuur in plaats van te proberen hun gedrag en voorkeuren te veranderen. Daarvoor is een veel ruimere…

Kennisbijeenkomst ‘Nut en noodzaak van publieksonderzoek’

Op 17 november 2017 organiseerde Rotterdam Festivals een bijeenkomst over publieksonderzoek voor cultuurinstellingen. Ik trapte de bijeenkomst af met een column waarin ik de cultuursector oproep publieksonderzoek veel sterker te koppelen aan de inhoud.

Hortus Botanicus Amsterdam

In 2017 was ik bij de Hortus Botanicus Amsterdam betrokken bij het in kaart brengen van de kennis over Hortusbezoekers en de vragen die er over hen leven in de organisatie. Dit resulteerde in een eerste beschrijving van de verschillende bezoekersgroepen in de Hortus en een advies over dataverzameling en publieksonderzoek in de toekomst.