Nederlands Fotomuseum

In opdracht van het Nederlands Fotomuseum ga ik samen met de medewerkers van het museum, kwalitatief publieksonderzoek uitvoeren bij de nieuwe Eregalerij van de Nederlandse fotografie. Doel van het onderzoek is om beter zicht op en meer gevoel te krijgen voor de bezoekmotivaties van de bezoekers en hun beleving van het museumbezoek. Specifiek wordt bekeken…

Unseen

In samenwerking met Siera Wiersma voerde ik van 2013 tot en met 2016 het publieksonderzoek uit bij fotografiefestival en -beurs UNSEEN. Het onderzoek is erop gericht zowel het profiel als de waardering van bezoekers aan deze manifestatie in kaart te brengen. We besteden daarbij uitgebreid aandacht aan de relatie tussen waardering en bezoekmotivatie. De resultaten worden gebruikt…

FOAM

Voor FOAM heb ik een een continu publieksonderzoek opgezet, dat het museum zelf van 2010 tot en met 2014 uitvoerde. In samenwerking met Siera Wiersma verzorgde ik ieder half jaar de rapportages, maakte ik het jaarlijkse steekproefplan en adviseerde ik over aanpassingen in de vragenlijst.