Unseen

ThijsBoontjes_UnseenPhotoFair

In samenwerking met Siera Wiersma voerde ik van 2013 tot en met 2016 het publieksonderzoek uit bij fotografiefestival en -beurs UNSEEN. Het onderzoek is erop gericht zowel het profiel als de waardering van bezoekers aan deze manifestatie in kaart te brengen. We besteden daarbij uitgebreid aandacht aan de relatie tussen waardering en bezoekmotivatie. De resultaten worden gebruikt in de communicatie naar subsidiënten en sponsors en worden als input gebruikt bij het organiseren van nieuwe edities van UNSEEN. Sinds 2017 voert Siera Wiersma het publieksonderzoek zelfstandig uit.