Creatief Vermogen Utrecht

In opdracht van de projectleider van Creatief Vermogen Utrecht voerde ik in het voorjaar van 2022 een onderzoek uit naar deze samenwerking tussen verschillende partners uit onderwijs en cultuur. Ik interviewde hiervoor diverse betrokkenen. Het onderzoek was erop gericht om, met het oog op de toekomst, vast te stellen wat goed en minder goed werkt…

Collage Almere

Voor Collage Almere, het centrum voor cultuuronderwijs in Almere, voerde ik in de eerste maanden van 2021 een tevredenheidsonderzoek uit onder de drie belangrijkste doelgroepen: scholen, cultuuraanbieders en partners/stakeholders. Ik deed dit in de vorm van groeps-, duo- en individuele interviews (scholen en partners/stakeholders) en een online vragenlijst (cultuuraanbieders). Doel van het onderzoek was om goed…

Scholen in de Kunst

Scholen in de Kunst in Amersfoort ontwikkelt zich momenteel van uitvoerder van kunst-educatieve activiteiten naar regisseur, adviseur, makelaar, organisator en facilitator. Daarbij is kennis over bereik, markt, effecten en opbrengsten onontbeerlijk. Enerzijds is die kennis nodig om de eigen werking te optimaliseren (kennis van doelgroepen is bijvoorbeeld nodig om aanbod op maat te kunnen ontwikkelen), aan…

Kunst is dichterbij dan je denkt

‘Kunst is dichterbij dan je denkt‘ is de doorlopende leerlijn kunst en cultuur die is ontwikkeld in Almere. De projectleiding ligt bij Jeugdtheatergezelschap BonteHond, dat een subsidie ontvangt vanuit de regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit‘ om deze leerlijn te ontwikkelen en implementeren op een flink aantal basisscholen in Almere. Sinds 2021 is Collage Almere medepenvoerder. Ik begeleid sinds de start…

De Culturele Haven

‘De Culturele Haven‘ is de doorgaande leerlijn cultuureducatie voor Flevoland, die in de periode 2013-2016 werd ontwikkeld vanuit de regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ en in 2017-2021 verder wordt ontwikkeld. Net als in de eerste periode ben ik betrokken bij de monitoring en evaluatie. Dat deed ik in 2013-2016 samen met Heleen Snijders en in 2017-2021…