Scholen in de Kunst

scholen-in-de-kunst

Scholen in de Kunst in Amersfoort ontwikkelt zich momenteel van uitvoerder van kunst-educatieve activiteiten naar regisseur, adviseur, makelaar, organisator en facilitator. Daarbij is kennis over bereik, markt, effecten en opbrengsten onontbeerlijk. Enerzijds is die kennis nodig om de eigen werking te optimaliseren (kennis van doelgroepen is bijvoorbeeld nodig om aanbod op maat te kunnen ontwikkelen), aan de andere kant wil Scholen in de Kunst ook anderen voeden met de kennis die het heeft van cultuureducatie en amateurkunst om zo de rol van adviseur en regisseur optimaal te kunnen vervullen. Scholen in de Kunst heeft mij gevraagd om de onderzoeksvragen en -behoeften van de organisatie in kaart te brengen, te bekijken in hoeverre de vragen al beantwoord kunnen worden middels bestaand onderzoek en aanwezige kennis van medewerkers en vervolgens te adviseren over het inbedden van onderzoek en dataverzameling in de organisatie.