Artikel in Boekman 133: Waardevol onderzoek in de cultuursector

In Boekman 133, met het thema Onderzoek en data, schreef ik, samen met Francesco Chiaravalloti, een artikel met de titel ‘Waardevol onderzoek in de cultuursector. Kunnen onderzoekers agents of social & cultural change zijn?’. Wij lieten ons inspireren door de keynote van Eleonora Belfiore op de conferentie ‘De waarde van cultuur na corona’ die in…

Gemeente Amsterdam

Samen met Ernestine Comvalius vormde ik in de zomer van 2021 de begeleidingscommissie van de evaluatie van de Amsterdamse Kunstenplanprocedure 2021-2024. Wij lazen kritisch mee met de evaluatie die werd uitgevoerd door Blueyard.

Gemeente Utrecht

In de eerste helft van 2020 was ik als procesbegeleider betrokken bij de advisering over de subsidiëring van Utrechtse cultuurinstellingen in de periode 2021-2024. Dit advies verscheen op 10 juni 2020.  In 2019 dacht ik al mee met de afdeling Culturele Zaken over de inhoud van de Cultuurnota ‘Kunst kleurt de stad’ en de inrichting…

Artikel in Boekman 115: Andere kijk op cultuurparticipatie nodig

In Boekman 115 ‘Naar een inclusief cultuurbestel’ schreef ik een epiloog met de titel ‘Andere kijk op cultuurparticipatie nodig’, waarin ik beargumenteer dat een cultuurbeleid gericht op inclusiviteit veel meer moet uitgaan van wat burgers al doen aan cultuur in plaats van te proberen hun gedrag en voorkeuren te veranderen. Daarvoor is een veel ruimere…

VSBfonds

In 2020 voerde ik een externe review uit van de evaluatie van de grassrootsregeling, een pilot van het VSBfonds om toegankelijker te worden voor initiatieven van buiten de geïnstitutionaliseerde cultuursector. Doel van de review was om het managementteam van het fonds te ondersteunen bij de beslissing om een vervolg aan de pilot te geven en…

Stadsgesprek Cultuur

In opdracht van de afdeling Cultuurzaken van de Gemeente Utrecht, was ik betrokken bij de organisatie van het Stadsgesprek Cultuur. De Gemeente Utrecht betrekt in de huidige collegeperiode burgers bij het beleid door middel van stadsgesprekken. Ook de afdeling Cultuurzaken gaat hiermee experimenteren. Ik gebruikte mijn kennis en ervaring op het gebied van kwalitatief publieksonderzoek…

Fonds Podiumkunsten

In 2009 verbleef ik enkele maanden aan de oostkust van de Verenigde Staten. In opdracht van het Fonds Podiumkunsten verrichtte ik daar onderzoek naar de rol van culturele diversiteit in de subsidiëring van de podiumkunsten. Ik interviewde daarvoor medewerkers van de Doris Duke Charitable Foundation, Ford Foundation, Wallace Foundation en Creative Capital. Dit leverde interessante…