Nederlands Fotomuseum

In opdracht van het Nederlands Fotomuseum deed ik in het najaar van 2021, samen met de medewerkers van het museum, kwalitatief publieksonderzoek bij de nieuwe Eregalerij van de Nederlandse fotografie. Doel van het onderzoek was om beter zicht op en meer gevoel te krijgen voor de bezoekmotivaties van de bezoekers en hun beleving van het…

Kennisbijeenkomst ‘Nut en noodzaak van publieksonderzoek’

Op 17 november 2017 organiseerde Rotterdam Festivals een bijeenkomst over publieksonderzoek voor cultuurinstellingen. Ik trapte de bijeenkomst af met een column waarin ik de cultuursector oproep publieksonderzoek veel sterker te koppelen aan de inhoud.

Museum Minutes in de Kunsthal

Van 29 september 2012 tot en met 14 januari 2013 was in de Kunsthal in Rotterdam de tentoonstelling Museum Minutes te zien. Johan Idema initieerde deze bijzondere tentoonstelling die erop gericht was bezoekers een intensievere en daardoor betere ervaring van de gepresenteerde kunstwerken te geven. Ik voerde samen met een groep studenten van de opleiding…

Gemeente Rotterdam: Dienst Kunst en Cultuur

Gedurende 2012 voerde ik samen met Marieke Stein een kwalitatief onderzoek uit naar de impact van het programma Musea in de wijken op deelnemers/wijkbewoners en op de musea zelf. Drie museumprojecten in de wijken van Rotterdam werden uitgebreid onderzocht: Kunstouders van Villa Zebra, Havenstad versus Wereldstad van het Maritiem Museum en Voetbal is kunst van…

Rotterdam Festivals

In de periode 2008-2011 was ik bij Rotterdam Festivals betrokken bij diverse publieksonderzoeken. In 2008 schreef ik mee aan het vierjarenplan voor het onderdeel publieksontwikkeling. Samen met het hoofd publieksontwikkeling ontwierp ik een doelgroepenmodel op basis van de MOSAICanalyses die Elsbeth Meijjer maakte van het Rotterdamse Cultuurpubliek. In de periode daarna deed ik verschillende, meestal…