Play Station Sloterdijk

Play Station Sloterdijk is een kunstmanifestatie die in de tweede helft van 2019 plaatsvond rondom Station Amsterdam Sloterdijk. De Gemeente Amsterdam gaf Get Lost Art Projects de opdracht deze manifestatie in samenwerking met de bedrijven in het gebied te organiseren. Op basis van de doelstellingen van de stakeholders en kunstenaars deed ik onderzoek naar de…

Stedelijk Museum

Met Floor Vierenhalm maakte ik in april en mei 2017 een verkenning van wat er al bekend is over de impact van het werk van de blikopeners in het Stedelijk Museum. Dit resulteerde in een korte rapportage inclusief een advies over in de toekomst uit te voeren onderzoek. Foto: blikopeners bij Marcel Wanders, fotograaf Tomek Whitfield

Call of the Mall

In de zomer van 2013 vond in het Stationsgebied van Utrecht de kunstmanifestatie Call of the Mall plaats. De organisatie was erg benieuwd wat het plaatsen van hedendaagse kunst in dit gebied voor effect zou hebben. Ik zette een onderzoek op dat aan de ene kant in kaart bracht hoe intentionele bezoekers de manifestatie waardeerden…

Gemeente Rotterdam: Dienst Kunst en Cultuur

Gedurende 2012 voerde ik samen met Marieke Stein een kwalitatief onderzoek uit naar de impact van het programma Musea in de wijken op deelnemers/wijkbewoners en op de musea zelf. Drie museumprojecten in de wijken van Rotterdam werden uitgebreid onderzocht: Kunstouders van Villa Zebra, Havenstad versus Wereldstad van het Maritiem Museum en Voetbal is kunst van…