Theater Inclusief

Theater Inclusief is een meerjarig stimuleringsprogramma op basis van de Code culturele diversiteit dat wordt uitgevoerd door de grootste spelers in de theatersector, die zich hebben verenigd in het Noordwijkoverleg. Dertien schouwburgen en de negen BIS-gezelschappen werken samen aan het verankeren van culturele diversiteit in hun werkwijze. Ik begeleidde de theaters in het eerste jaar…

Artikel in Boekman 115: Andere kijk op cultuurparticipatie nodig

In Boekman 115 ‘Naar een inclusief cultuurbestel’ schreef ik een epiloog met de titel ‘Andere kijk op cultuurparticipatie nodig’, waarin ik beargumenteer dat een cultuurbeleid gericht op inclusiviteit veel meer moet uitgaan van wat burgers al doen aan cultuur in plaats van te proberen hun gedrag en voorkeuren te veranderen. Daarvoor is een veel ruimere…

VSBfonds

In 2020 voerde ik een externe review uit van de evaluatie van de grassrootsregeling, een pilot van het VSBfonds om toegankelijker te worden voor initiatieven van buiten de geïnstitutionaliseerde cultuursector. Doel van de review was om het managementteam van het fonds te ondersteunen bij de beslissing om een vervolg aan de pilot te geven en…

Onderzoek Culturele diversiteit in de podiumkunsten in Nederland en de VS

Dit onderzoek voerde ik in 2001 uit in opdracht van het Ministerie van OCW en met steun van de culturele afdeling van het Consulaat Generaal in New York. Rick van der Ploeg was destijds staatssecretaris van cultuur. Hij zette het onderwerp ‘culturele diversiteit’ stevig op de agenda. In Nederland was veel interesse in de praktijk…

Fonds Podiumkunsten

In 2009 verbleef ik enkele maanden aan de oostkust van de Verenigde Staten. In opdracht van het Fonds Podiumkunsten verrichtte ik daar onderzoek naar de rol van culturele diversiteit in de subsidiëring van de podiumkunsten. Ik interviewde daarvoor medewerkers van de Doris Duke Charitable Foundation, Ford Foundation, Wallace Foundation en Creative Capital. Dit leverde interessante…