Scholen in de Kunst

Scholen in de Kunst in Amersfoort ontwikkelt zich momenteel van uitvoerder van kunst-educatieve activiteiten naar regisseur, adviseur, makelaar, organisator en facilitator.¬†Daarbij is kennis over bereik, markt, effecten en opbrengsten onontbeerlijk. Enerzijds is die kennis nodig om de eigen werking te optimaliseren (kennis van doelgroepen is bijvoorbeeld nodig om aanbod op maat te kunnen ontwikkelen), aan…