DEN Publieksonderzoek

In 2021 organiseert DEN een kennistraject gericht op het doen van onderzoek naar online publieksbeleving, met twaalf cultuurinstellingen (o.a. Literatuurmuseum, Tryater, Toneelgroep Oostpool, Alkmaars Archief, Erfgoedfestival Gooi & Vecht, Theater de Schalm, Nationaal Museum van Wereldculturen). Ik ben hierbij betrokken als begeleider en adviseur. In het najaar van 2020 organiseerde DEN, kennisinstituut cultuur & digitalisering,…