Gemeente Amsterdam

Samen met Ernestine Comvalius vorm ik in de zomer van 2021 de begeleidingscommissie van de evaluatie van de Amsterdamse Kunstenplanprocedure 2021-2024. Wij lezen kritisch mee met de evaluatie die wordt uitgevoerd door Blueyard.

Gemeente Utrecht

In de eerste helft van 2020 was ik als procesbegeleider betrokken bij de advisering over de subsidiëring van Utrechtse cultuurinstellingen in de periode 2021-2024. Dit advies verscheen op 10 juni 2020.  In 2019 dacht ik al mee met de afdeling Culturele Zaken over de inhoud van de Cultuurnota ‘Kunst kleurt de stad’ en de inrichting…