Moker

In opdracht van deze Vereniging voor Beeldende Kunstinstellingen in Amsterdam, voer ik in 2021, samen met Kai van Hasselt en René Goudriaan, een verkenning uit naar de manier waarop deze instellingen informatie verzamelen over hun publiek. Daarbij besteden we ruim aandacht aan de knelpunten die deze instellingen tegenkomen wanneer zij aan subsidiegevers data moeten aanleveren.…

Nederlands Fotomuseum

In opdracht van het Nederlands Fotomuseum ga ik samen met de medewerkers van het museum, kwalitatief publieksonderzoek uitvoeren bij de nieuwe Eregalerij van de Nederlandse fotografie. Doel van het onderzoek is om beter zicht op en meer gevoel te krijgen voor de bezoekmotivaties van de bezoekers en hun beleving van het museumbezoek. Specifiek wordt bekeken…

DEN Publieksonderzoek

Vijf cultuurinstellingen (Nederlandse Dansdagen, Mauritshuis, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Erfgoedfestival Gelderland en Streekarchief Gooi en Vechtstreek) experimenteerden met het doen van onderzoek naar de online publiekservaring in een pilotproject dat DEN, kennisinstituut cultuur & digitalisering, in het najaar van 2020 organiseerde. Ik deelde mijn expertise en ervaringen, gaf advies aan de deelnemers en reflecteerde op de…

Public Works Utrecht

Public Works Utrecht is de opvolger van de kunstmanifestatie Call of the Mall, waarvoor ik eerder onderzoek uitvoerde. Van mei 2016 tot en met mei 2017 waren in het stationsgebied van Utrecht opnieuw kunstwerken te zien en mee te maken. Ik begeleidde dit project opnieuw met onderzoek. Voor ieder kunstwerk werd een onderzoeksplan opgesteld dat erop gericht…