Moker

In opdracht van deze Vereniging voor Beeldende Kunstinstellingen in Amsterdam, voer ik in 2021, samen met Kai van Hasselt en René Goudriaan, een verkenning uit naar de manier waarop deze instellingen informatie verzamelen over hun publiek. Daarbij besteden we ruim aandacht aan de knelpunten die deze instellingen tegenkomen wanneer zij aan subsidiegevers data moeten aanleveren. Het traject mondt idealiter uit in een publicatie die het publiek van deze instellingen in beeld brengt én een passende manier om door te gaan met het verzamelen van publieksgegevens.