Moker

moker

In opdracht van deze Vereniging voor Beeldende Kunstinstellingen in Amsterdam, voerde ik in 2021, samen met Kai van Hasselt en René Goudriaan, een verkenning uit naar de manier waarop deze instellingen informatie verzamelen over hun publiek. Daarbij besteedden we ruim aandacht aan de knelpunten die deze instellingen tegenkomen wanneer zij aan subsidiegevers data moeten aanleveren. In 2022 wordt het traject vervolgd. We gaan op zoek naar een passende manier om publieksbereik in kaart te brengen en hierover te rapporteren en ontwikkelen (waarschijnlijk) een handleiding die kleinschalige beeldende kunstinstellingen helpt om hier stappen in te zetten. Dit vervolgtraject wordt uitgevoerd door Esmee Schoutens en Rosa Mulder. Ik ben hierbij als adviseur betrokken.