Case Studies

Het Literatuurhuis

Begin 2018 hielp ik het Literatuurhuis in Utrecht bij het opstellen van een publieksstrategie en het formuleren van onderzoeksvragen voor...

Studium Generale Utrecht

In samenwerking met Siera Wiersma voerde ik begin 2018 een publieksonderzoek uit bij Studium Generale Utrecht. Belangrijke vraag was hoe...

Theater Inclusief

Theater Inclusief is een meerjarig stimuleringsprogramma op basis van de Code culturele diversiteit dat wordt uitgevoerd door de grootste spelers...

Gemeente Utrecht

In de eerste helft van 2020 was ik als procesbegeleider betrokken bij de advisering over de subsidiëring van Utrechtse cultuurinstellingen...

Amsterdam Art Weekend

Samen met Siera Wiersma voerde ik in 2018 een publieksonderzoek uit in opdracht van de organisatie van het Amsterdam Art...

Artikel in Boekman 115: Andere kijk op cultuurparticipatie nodig

In Boekman 115 'Naar een inclusief cultuurbestel' schreef ik een epiloog met de titel 'Andere kijk op cultuurparticipatie nodig', waarin...

Kennisbijeenkomst ‘Nut en noodzaak van publieksonderzoek’

Op 17 november 2017 organiseerde Rotterdam Festivals een bijeenkomst over publieksonderzoek voor cultuurinstellingen. Ik trapte de bijeenkomst af met een...

Scholen in de Kunst

Scholen in de Kunst in Amersfoort ontwikkelt zich momenteel van uitvoerder van kunst-educatieve activiteiten naar regisseur, adviseur, makelaar, organisator en...

Stedelijk Museum

Met Floor Vierenhalm maakte ik in april en mei 2017 een verkenning van wat er al bekend is over de impact van...

Hortus Botanicus Amsterdam

In 2017 was ik bij de Hortus Botanicus Amsterdam betrokken bij het in kaart brengen van de kennis over Hortusbezoekers...