Het VSBfonds is bezig met een pilotproject dat erop gericht is om de (verwachte) impact van de donaties beter in kaart te brengen. Impact op (festival)publiek is daarbij een heel belangrijk onderdeel. Ik schreef een review van de methode die wordt uitgetest en adviseerde het team Kunst & Cultuur bij het formuleren van beleidsdoelstellingen en het koppelen van impactdoelen en meetmethoden aan deze doelstellingen. In het vervolgtraject blijf ik betrokken als adviseur.