In 2011 begeleidde ik Theater Frascati bij het opzetten van een groot publieksonderzoek en de opdrachtverlening daarvoor aan een onderzoeksbureau. Na afronding van dit onderzoek, dat resulteerde in een segmentatie van het Frascatipubliek, voerde ik een kwalitatief vervolgonderzoek uit naar de wensen en behoeften van drie segmenten binnen het Frascatipubliek. De resultaten van dit onderzoek zijn door het theater gebruikt voor het uitzetten van nieuw marketingbeleid.