Hoe belangrijk is publiek voor kunst & cultuur? Is publiek vooral nodig om de eigen inkomsten te verhogen? Of zijn er ook andere doelstellingen in het spel?

Juist omdat het in de culturele sector niet alleen gaat over bezoekersaantallen en het maken van winst, maar bijvoorbeeld ook om het realiseren van artistieke ervaringen, is kennis van het publiek zo belangrijk voor aanbieders van kunst & cultuur: wie komen er, wie komen er niet, wat maken ze mee, wat waarderen ze, wat missen ze?

Deze kennis helpt bij het vormen van een visie op de rol van publiek in het beleid van cultuuraanbieders en bij het uitzetten van een effectieve strategie. Vaak gaat het dan over marketing, maar heel vaak ook over educatie, programmering of presentatie.

Ik help cultuuraanbieders bij het krijgen van inzicht in hun belangrijkste doelgroepen en het formuleren van strategieën en doe onderzoek naar de impact van die strategieën op publiek.